Pięć zasad tworzenia marki premium

Louis Vouitton, Rolex, Prada, Dior, Chanel, Versace, Christian Laboutin, czy Ferrari naturalnie kojarzą się nam z luksusem. Oczywiście nieprzypadkowo. Te brandy, przez lata wdrażały spójne strategie marketingowe, dzięki czemu, teraz (w sposób jednoznaczny) kojarzone są z określoną kategorią i klasą produktów. Jakie elementy powinno się wziąć pod uwagę tworząc strategię marketingową dla produktów premium?

PO PIERWSZE: Koncentruj się na unikatowych elementach brandu, czyli na tym, co wyróżnia go od konkurencji. W tym celu, powinno się zrobić tradycyjny benchmarking, a kiedy już będzie wiadomo, co jest w danej marce wyjątkowego, można wokół tego tematu stworzyć strategię.

PO DRUGIE: Identyfikuj i określ kierunki rozwoju komunikacji z grupą docelową w celu jej pogłębiania i eksploracji wszystkich dostępnych kanałów. Aby to zrobić, najpierw powinno się określić grupę docelową, a następnie analizując jej zachowania, ustalić w jaki sposób i w jakich miejscach, marka powinna się komunikować z otoczeniem.

PO TRZECIE: Pamiętaj o Costumer Experience Design na każdym etapie styczności Klienta z marką, dlatego, że obejmuje ono całość wrażeń, jakich doświadcza nabywca w kontekście naszego brandu. W związku z tym, na Costumer Experience, składać się będą zarówno cechy samego produktu, jak i cały proces obsługi klienta. Oba te elementy powinny zostać ułożone w konsekwentną i atrakcyjną opowieść, o czym nie można zapomnieć podczas projektowania marki luksusowej. W tworzeniu koncepcji produktu, szczególny nacisk położony powinien być właśnie na czynniki wpływające na Costumer Experience Design, które mają na celu zharmonizowanie propozycji zawartej w osobowości marki z doznaniami klientów. Jest to istotne, ze względu na to, żeby wyeliminować element przypadkowości w tworzeniu doświadczeń związanych z postrzeganiem marki. Aby właściwie zaprojektować Costumer Experience, należy się najpierw dowiedzieć, czego klient oczekuje, a następnie – zaspokajając jego potrzeby w sposób zhierarchizowany, dawać mu więcej niż oczekuje.

PO CZWARTE: Angażuj nabywców. Dobrze jest pogłębiać związek klienta z brandem stając się niejako częścią jego życia, dając mu możliwość na utożsamianie się z marką, jej historią, oraz gwiazdami, które ją promują.

PO PIĄTE: Zarządzaj relacjami z klientami. Jak to robić najlepiej? Poświęcając im (zarówno tym zadowolonym, jak i tym niezadowolonym) czas, doceniając ich (może dając możliwość personalizacji produktu? A może podkreślając, że ich zdanie ma znaczenie, że bierzesz pod uwagę ich sugestie?) i wreszcie – będąc autentycznym i pokazując przynajmniej fragment swojego świata publiczności.

Podsumowując, budowanie marki premium to długotrwały proces, wymagający nie tylko nakładów finansowych, ale – przede wszystkim – spójności poszczególnych elementów składających się na strategię.

Kluczem do właściwego zarządzania marketingiem produktów premium będą trzy najbardziej istotne kwestie. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że sama doskonałość produktu nie wystarczy, gdyż marka luksusowa musi być skuteczna, również na poziomie doświadczeń. Dla nabywcy, nie będzie to tylko element różnicujący produkt prestiżowy od standardowego, ale także będzie stanowić uznanie wyższej wartości produktu i zarazem uzasadnienie jego ceny. Po drugie, należy patrzeć na markę jako całość, brać pod uwagę jej poszczególne składniki, aby stworzyć jej spójną historię. I po trzecie (ale równie ważne) marki luksusowe, muszą cały czas dbać o określony poziom jakości i ekskluzywności swoich produktów, o ograniczanie dostępu do nich, a wreszcie o to, w jakich miejscach można te produkty nabyć.

 

Dodaj komentarz